Cắt bao quy đầu có đau không

Với nhiều nam giới, tình trạng dài bao quy đầu hay hẹp bao quy đầu luôn gây khó khăn trong sinh hoạt, đời sống tình dục, do đó họ đều...