chi phí nối dây hãm bao quy đầu

Dây hãm bao quy đầu là bộ phận đóng vai trò giữ dương vật thẳng khi cương cứng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp nam giới có thể gặp...