tại sao nên cắt dây bao quy đầu

Dây thắng bao quy đầu là một bộ phận có nhiệm vụ giữ cho dương vật thẳng khi cương cứng. Tuy nhiên, ở một số trường, dây bao quy đầu...