viêm bao quy đầu

Vệ sinh vùng kín không đúng cách, bao quy đầu quá dài hoặc quá hẹp và đặc biệt là lối sống tình dục “thoáng” của cuộc sống hiện đại đã...