Dương vật không cương cứng khi quan hệ

Em và bạn gái quen nhau được cũng gần 1 năm, và có quan hệ 1 lần với bạn gái. Nhưng em gặp một tình trạng là dương vật không...