rách da bao quy đầu có phải nằm viện không

Rách da bao quy đầu được xem là một “tai nạn” trong chuyện “chăn gối”. Thông thường, hiện tượng này thường được xử lý nhanh chóng bằng tiểu phẫu cắt...